Máy nén khí Trục vít có dầu Hitachi

 

            

        

 

 

Máy nén khí Trục vít có dầu Hitachi

Oil flooded Screw Compressor :
HISCREW NEXT Series : S-type, M-type
Máy nén khí Trục vít có dầu Hitachi : Series S-type, M-type 11kW ~ 160Kw
 

Nội dung chi tiết:

Oil flooded Screw Compressor :

HISCREW NEXT Series : S-type, M-type

Máy nén khí Trục vít có dầu Hitachi : Series S-type, M-type 11kW ~ 160Kw

Sản phẩm liên quan